English

Sueyoshicho

TEL 045-251-5505
開催日程 1st & 3rd Sunday 14:00
場所

〒231-0055

1-13 Sueyoshicho Nakaku (Keikyu Hinodecho )

Totsuka

TEL 045-881-8882
開催日程 4th Sunday 13:30
場所

〒244-0002

641 Yabechou Totsukaku (JR Totsuka)

Tobe

TEL 045-231-9220
開催日程 2nd Saturday 19:00
場所

〒220-0043

6 Goshoyama-cho Nishiku (Keikyu Tobe)

Kaizuka

TEL 044-222-3075
開催日程 Sunday 14:00 (except 5th Sunday)
場所

〒210-0014

1-8-9 Kaizuka Kawasakiku (JR Kawasaki)

Atsugi

TEL 046-228-4164
開催日程 3rd Sunday 14:00
場所

〒243-0014

2-7-11 Asahi-cho Atsugishi (Odakyu Hon-atsugi)

Yamate

TEL 045-641-0735
開催日程 Sunday 9:30 / 2nd & 4th Saturday 19:00
場所

〒231-8652

44 YamatechoNakaku (JR Ishikawacho)

Chigasaki

TEL 0467-82-2333
開催日程 4th Sunday 15:00
場所

〒253-0055

1-1-15Nakakaigan Chigasakishi (JR Chigasaki)

Hadano

TEL 0463-81-1521
開催日程 3rd Sunday 14:00
場所

〒257-0035

1-7-7 Honnchou Hadanoshi (Odakyu Hadano)

Hiratsuka

TEL 0463-21-2320
開催日程 1st & 3rd Sunday 14:00
場所

〒254-0806

4-31Yuuhigaoka Hiratsukashi (JR Hiratsuka)

Fujisawa

TEL 0466-27-2787
開催日程 1st & 3rd Sunday 13:00
場所

〒251-0025

1-1-17 Ishigami Kugenuma Fujisawashi (JR Fujisawa)

Yamato

TEL 046-274-1178
開催日程 4th Sunday 13:30
場所

〒242-0006

7-4-1Minamirinkan Yamatoshi (Odakyu Minamirinkan)

Yokosuka Mikasa

TEL 046-823-0042
開催日程 2nd & 4th Sunday 15:00
場所

〒238-0003

82 Inaokacho Yokosukashi (Keikyu Yokosuka Chuo)

Mishima

TEL 055-975- 0221
開催日程 1st Sunday 14:00
場所

〒411-0848

12-4 Midorimachi Mishimashi (Izuhakone Tetsudou Hirokouji)

Shimizu

TEL 054-352-7188
開催日程 3rd Sunday 13:00
場所

〒424-0931

1-34 Okamachi Shimizuku Shizuokashi (JR Shimizu take bus up to Hachibundan)

Iwata

TEL 0538-36-1225
開催日程 2nd Sunday 14:00
場所

〒438-0077

54-1 koufudai Iwatashi(JR Iwata)

Kakegawa

TEL 0537-22-6427
開催日程 1st Sunday 14:00
場所

〒436-0056

1-8-8 Chuo Kakegawashi(JR Kakegawa)

Hamamatsu

TEL 053-474-3314
開催日程 4th Sunday 13:00
場所

〒432-8002

2662 Tomizukacho Nakaku Hamamatsushi(JR Hamamatsu and by bus)

Ina

TEL 0265-73-8556
開催日程 2nd Sunday 10:00
場所

〒396-0026

4816 Nishimachi Inashi (JR Iida-sen Inashieki)

Okaya

TEL 0266-22-2629
開催日程 2nd Sunday 14:00
場所

〒394-0029

4-13 Saiwaichou、Okayashi (JR Okaya)

Fujimi

TEL 0266-62-2405
開催日程 4th Sunday 9:30 (English & Tagalog)
場所

〒399-0211

4650 Fujimi Fujimi-cho Suwagun (JR Fujimi)

Koufu

TEL 055-237-2531
開催日程 4th Sunday 15:00
場所

〒400-0032

2-7-10 Chuou Koufushi (JR Koufu)

Fujiyoshida

TEL 0555-22-3199
開催日程 3rd Sunday 9:30 (Japanese, English, Portuguese)
場所

〒403-0005

3-5-7 Kamiyoshida Fujiyoshidashi(Fujikyukou Fujiyoshida)

Portuguese

Atsugi

TEL 046-228-4164
開催日程 1st Sunday 14:00
場所

〒243-0014

2-7-11 Asahi-cho Atsugishi (Odakyu Hon-atsugi)

Yamato

TEL 046-274-1178
開催日程 3rd Sunday 12:00
場所

〒242-0006

7-4-1Minamirinkan Yamatoshi (Odakyu Minamirinkan)

Fuji

TEL 0545-52-0869
開催日程 1st Sunday 11:00
場所

〒417-0026

1-30 Minamimachi Fujishi (Gakunan Tetsudo Yoshiwarahoncho)

Mishima

TEL 055-975- 0221
開催日程 2nd Sunday 11:00
場所

〒411-0848

12-4 Midorimachi Mishimashi (Izuhakone Tetsudou Hirokouji)

Shimizu

TEL 054-352-7188
開催日程 1st Sunday 14:00
場所

〒424-0931

1-34 Okamachi Shimizuku Shizuokashi (JR Shimizu take bus up to Hachibundan)

Yaizu

TEL 054-628-4998
開催日程 3rd Sunday 17:00
場所

〒425-0035

3-11-24 Higashiogawa Yaizushi (JR Yaizu)

Iwata

TEL 0538-36-1225
開催日程 1st Sunday 17:30
場所

〒438-0077

54-1 koufudai Iwatashi(JR Iwata)

Kakegawa

TEL 0537-22-6427
開催日程 4th Sunday 17:00
場所

〒436-0056

1-8-8 Chuo Kakegawashi(JR Kakegawa)

Hamamatsu

TEL 053-474-3314
開催日程 Saturday 19:30
場所

〒432-8002

2662 Tomizukacho Nakaku Hamamatsushi(JR Hamamatsu and by bus)

Ina

TEL 0265-73-8556
開催日程 3rd Sunday 10:00
場所

〒396-0026

4816 Nishimachi Inashi (JR Iida-sen Inashieki)

Ueda

TEL 0268-22-9106
開催日程 4th Sunday 16:00
場所

〒386-0018

2-2-1 Tsuneda Uedashi (JR Ueda)

Suwa

TEL 0266-53-3110
開催日程 3rd Saturday 20:00
場所

〒392-0027

4-1-36 Kogandori Suwashi(JR Kamisuwa)

Fujiyoshida

TEL 0555-22-3199
開催日程 3rd Sunday 9:30 (Japanese, English, Portuguese)
場所

〒403-0005

3-5-7 Kamiyoshida Fujiyoshidashi(Fujikyukou Fujiyoshida)

Koufu

TEL 055-237-2531
開催日程 2nd Sunday 15:00
場所

〒400-0032

2-7-10 Chuou Koufushi (JR Koufu)

Spanish

Kaizuka

TEL 044-222-3075
開催日程 2nd Saturday 19:00
場所

〒210-0014

1-8-9 Kaizuka Kawasakiku (JR Kawasaki)

Koufu

TEL 055-237-2531
開催日程 1st Sunday 15:00
場所

〒400-0032

2-7-10 Chuou Koufushi (JR Koufu)

Hamamatsu

TEL 053-474-3314
開催日程 3rd Sunday 16:00
場所

〒432-8002

2662 Tomizukacho Nakaku Hamamatsushi(JR Hamamatsu and by bus)

Yamate

TEL 045-641-0735
開催日程 4th Sunday 14:00
場所

〒231-8652

44 YamatechoNakaku (JR Ishikawacho)

Atsugi

TEL 046-228-4164
開催日程 4th Sunday 14:00
場所

〒243-0014

2-7-11 Asahi-cho Atsugishi (Odakyu Hon-atsugi)

Hadano

TEL 0463-81-1521
開催日程 2nd Sunday 14:00
場所

〒257-0035

1-7-7 Honnchou Hadanoshi (Odakyu Hadano)

Hiratsuka

TEL 0463-21-2320
開催日程 4th Sunday 14:00
場所

〒254-0806

4-31Yuuhigaoka Hiratsukashi (JR Hiratsuka)

Fujisawa

TEL 0466-27-2787
開催日程 2nd Sunday 14:00
場所

〒251-0025

1-1-17 Ishigami Kugenuma Fujisawashi (JR Fujisawa)

Yamato

TEL 046-274-1178
開催日程 1st Sunday 16:00
場所

〒242-0006

7-4-1Minamirinkan Yamatoshi (Odakyu Minamirinkan)

Mishima

TEL 055-975- 0221
開催日程 4th Sunday 17:00
場所

〒411-0848

12-4 Midorimachi Mishimashi (Izuhakone Tetsudou Hirokouji)

Shimizu

TEL 054-352-7188
開催日程 2ns Sunday 10:30 ( Japanese & Spanish)
場所

〒424-0931

1-34 Okamachi Shimizuku Shizuokashi (JR Shimizu take bus up to Hachibundan)

Yaizu

TEL 054-628-4998
開催日程 4th Saturday 19:30
場所

〒425-0035

3-11-24 Higashiogawa Yaizushi (JR Yaizu)

山手教会

TEL 045-641-0735
開催日程 4th Sunday 14:00
場所

〒231-8652

中区山手町44(JR石川町)

Korean

Sueyoshicho

TEL 045-251-5505
開催日程 2nd & 4th Sunday 14:00
場所

〒231-0055

1-13 Sueyoshicho Nakaku (Keikyu Hinodecho )

Koufu

TEL 055-237-2531
開催日程 3rd Sunday 12:30
場所

〒400-0032

2-7-10 Chuou Koufushi (JR Koufu)

Chinese

Sueyoshicho

TEL 045-251-5505
開催日程 1st & 2nd Sunday 8:00
場所

〒231-0055

1-13 Sueyoshicho Nakaku (Keikyu Hinodecho )

Tagalog

Yamato

TEL 046-274-1178
開催日程 5th Sunday 13:30
場所

〒242-0006

7-4-1Minamirinkan Yamatoshi (Odakyu Minamirinkan)

Nagano

TEL 026-232-6949
開催日程 3rd Sunday 14:30
場所

〒380-0814

1491-12 Nishitsurugamachi Nagano-shi(JR Nagano)

Fujimi

TEL 0266-62-2405
開催日程 4th Sunday 9:30 (English, & Tagalog)
場所

〒399-0211

4650 Fujimi Fujimi-cho Suwagun (JR Fujimi)

Vietnamese

Mizonokuchi

TEL 044-822-7714
開催日程 2nd Sunday 15:00
場所

〒213-0002

5-15-7 Futago Takatsu-ku (Denentoshi-Takatsueki)

Fujisawa

TEL 0466-27-2787
開催日程 1st Sunday 16:00
場所

〒251-0025

1-1-17 Ishigami Kugenuma Fujisawashi (JR Fujisawa)

Yamato

TEL 046-274-1178
開催日程 2nd Sunday 12:00
場所

〒242-0006

7-4-1Minamirinkan Yamatoshi (Odakyu Minamirinkan)

International

Kanazawa

TEL 045-783-3524
開催日程 4th Sunday 9:00
場所

〒236-0015

48Kanazawamachi Kanazawaku (Keikyu Kanazawa-Bunko)

Kaizuka

TEL 044-222-3075
開催日程 5th Sunday 11:00
場所

〒210-0014

1-8-9 Kaizuka Kawasakiku (JR Kawasaki)

Nagano

TEL 026-232-6949
開催日程 4th Sunday 11:00
場所

〒380-0814

1491-12 Nishitsurugamachi Nagano-shi(JR Nagano)

山手教会

TEL 045-641-0735
開催日程 3nd. Saturday 19:00
場所

231-8652

横浜市中区山手町44(JR石川町)